м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Українсько-Катарська ділова рада (УКДР)

Мета i завдання Ділової Ради

Основною метою діяльності Української частини Спільної Українсько-Катарської ділової ради є:

  • сприяння розвитку українсько-катарських ділових і торговельно-економічних зв’язків, диверсифікації структури і збільшенню обсягів товарообігу між двома країнами, пошук та втілення оптимальних моделей і форм ділового співробітництва;
  • налагодження двосторонньої виробничо-технічної та інноваційно-інвестиційної кооперації, створення сприятливих умов для спільної взаємовигідної виробничої, торговельної, транспортної, будівельної, фінансово-кредитної, страхової, науково-дослідної та інших видів діяльності;
  • сприяння створенню спільних підприємств у різних галузях економіки, інвестиційних фондів, торгових компаній, відкриттю філій і представництв діючих суб'єктів, а також всебічному розвитку усіх видів підприємництва, не заборонених законодавством України і Катару;
  • підтримка різних форм двостороннього ділового, освітнього, наукового, культурного і туристичного обміну між Україною та Катаром.

Для досягнення свої мети Українська частина Спільної Українсько-Катарської ділової ради:

  • збирає, узагальнює та систематизує пропозиції вітчизняних ділових кіл з питань українсько-катарського співробітництва і подає їх на розгляд відповідних органів державної влади України;
  • розробляє та ініціює власні пропозиції з актуальних напрямів розвитку українсько-катарських відносин, сприяє втіленню власних та узагальнених пропозицій вітчизняних бізнесових кіл у конкретних законодавчих і нормативно-правових актах;
  • бере участь через своїх представників у роботі Комісії та Підкомісій зі співробітництва між урядами України та Катару, співпрацює з органами державної влади, громадськими та галузевими організаціями (об’єднаннями, асоціаціями, фондами) двох країн;
  • надає своїм членам організаційну, правову, консультативно-інформаційну, іншу практичну допомогу у здійсненні торговельно-економічних зв’язків з партнерами із КНР;
  • організує та сприяє проведенню бізнес-форумів, конференцій, виставок, зустрічей, переговорів та інших заходів з питань ділового і торгово-економічного співробітництва підприємств України та Катару;
  • співпрацює з органами державної влади, суб'єктами господарювання, недержавними структурами (асоціаціями, об'єднаннями, товариствами, фондами), науково-дослідними та культурно-просвітніми закладами двох країн у питаннях розвитку та зміцнення двостороннього ділового співробітництва  

Українська частина УКДР діє на засадах добровільності та рівноправності учасників, є відкритою для вступу нових членів та зацікавленою у взаємовигідних партнерських відносинах з іншими організаціями та установами. 

РАХМАТУЛЛІН Дмитро Сергійович
тел.: +971 55 8845819
тел./факс: +38 044 597 75 57