м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Комітет виробників будматеріалів та з питань будівництва

 

Комітет утворено з числа підприємців - фахівців різних сфер господарської діяльності, пов'язаної з будівництвом, провідних фахівців науково - дослідних, проектних організацій  для визначення проблематики завдань і здійснення за окремими напрямами підготовки і попереднього розгляду галузевих питань. Комітет виступає посередником у діалозі між бізнесом і владою, лобіює широке коло питань з метою поліпшення загальної правової та регуляторної політики і усунення перешкод для ведення бізнесу.

 Основні завдання комітету:

  • налагодження діалогу «бізнес-влада», сприяння формуванню дієвого механізму взаємодії суб'єктів господарювання і органів державної влади на принципах партнерства, відкритості та прозорості;
  • участь в установленому порядку та розробці цільових програм, спрямованих на підтримку і розвиток підприємництва в Україні;
  • залучення представників ділових кіл до обговорення проектів нормативно-правових актів з питань підприємництва, проведення експертизи та оцінки ефективності діючих регуляторних актів, подання в регуляторні органи аргументованих пропозицій щодо їх вдосконалення виходячи з реальних потреб галузі;
  • розгляд пропозицій підприємців щодо поліпшення умов для ведення бізнесу, формулювання для органів державної влади проблем, що стоять перед бізнесом, і пропозицій щодо їх вирішення;
  • сприяння залученню в Україну іноземних інвестицій, використанню передових технологій і досвіду.

 

тел.: +38 044 245 48 39