(044) 584-28-24  
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Комплексна наукова експертиза торговельних та портових звичаїв, прийнятих в Україні

Комплексна наукова експертиза торговельних та  портових звичаїв, прийнятих в Україні

ТПП України організовує та забезпечує проведення комплексних наукових експертиз торговельних або портових звичаїв, прийнятих в Україні в межах повноважень, передбачених абзацом другим частини третьої статті 14 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» і  її Статутом із врахуванням положень статті 7 Цивільного кодексу України, статті 32 Господарського кодексу України, статті 3 Закону України «Про морські порти України» та інших нормативно-правових актів.

Проведення комплексної наукової експертизи торговельних або портових звичаїв, прийнятих в Україні здійснюється експерти, що мають науковий ступінь за відповідною науковою спеціальністю в різних галузях наук з метою підтвердження відповідності торговельних або портових звичаїв вимогам звичаю як джерелу регулювання правовідносин у відповідній сфері господарської діяльності (діловому обігу) та відсутність суперечності актам законодавства України й іншим звичаям в діловому обігу (за наявності) для подальшого їх засвідчення Торгово-промисловою палатою України.

Комплексна наукова експертиза проводиться згідно із договором про надання послуг, укладеним між Замовником та ТПП України на підставі замовлення, складеного у довільній формі або за зразком Замовлення 4

Для засвідчення торговельних та портових звичаїв до ТПП України до замовлення додаються наступні документи:

1)торговельні або портові звичаї в 2 (двох) автентичних примірниках, оформлених з дотриманням таких вимог:

шрифт Times New Roman;

розмір 14;

поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм;

інтервал – 1,5;

формат А4;

сторінки пронумеровані в нижній частині аркуша в правому кутку, на титульному аркуші номер сторінки не проставляється;

на титульному аркуші зазначається: на середині – великими літерами назва торговельних та портових звичаїв; в нижній частині – по середині назва регіону та рік видання; у верхньому правому кутку:

ВИДАНО:

назва органу та акту, яким видано торговельні або портові звичаї,

від «___»_____________201_ р. №___

Керівник     підпис      ініціали, прізвище

М.П.

примірники не прошиваються;

2) копія акту про видання торговельних або портових звичаїв, завірена за місцем видання, в одному примірнику;

3) копія обов’язкових постанов по порту чи інших актів, що пов’язані із торговельними або портовими звичаями, завірених Замовником, в одному примірнику;

4) витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо державної реєстрації Замовника;

5) письмове пояснення Замовника стосовно поданих для засвідчення торговельних або портових звичаїв, яке має включати: необхідність їх видання; окреслення сфери господарської діяльності, в якій вони є достатньо відомими; правові межі і характер їх застосування; співвідношення з конкретними нормативно-правовими актами та іншими звичаями, що склалися в діловому обігу.

У разі необхідності, від Замовника можуть бути витребуванні додаткові документи та письмове обґрунтування положень, сформульованих у тексті торговельних та портових звичаїв.

Засвідчення торговельних та портових звичаїв, прийнятих в Україні – це надання юридичної сили торговельним та портовим звичаям, що підтверджує їх відповідність вимогам звичаю як джерелу регулювання правовідносин у відповідній сфері господарської діяльності (діловому обігу) та відсутності суперечності актам законодавства України й іншим звичаям в діловому обігу (за наявності).

Торговельні та портові звичаї як джерело регулювання правовідносин повинні відповідати таким вимогам:

1) мати характер загального правила, що склалося внаслідок неодноразового і тривалого однакового застосування (є усталеним);

2) бути достатньо відомими у відповідній сфері господарської діяльності (діловому обігу);

3) бути визначеним за своїм змістом (коректність, відсутність суперечності, повнота викладу);

4) не бути встановленим актами законодавства України.

ТПП України за результатами експертизи засвідчено портові звичаї:

22.06.2015 р. – Звід звичаїв морського порту Іллічівськ;

15.07.2015 р. – Звід звичаїв спеціалізованого морського порту «Октябрьск»;

15.07.2015 р. – Звід звичаїв морського порту Миколаїв;

15.07.2015 р. – Звід звичаїв морського порту Херсон;

15.07.2015 р. – Звід звичаїв морського порту Южний;

15.07.2015 р. – Звід звичаїв морського порту Скадовськ;

15.07.2015 р. – Звід звичаїв морського порту Маріуполь;

11.11.2015 р. – Звід звичаїв морського порту Рені;

20.11.2015 р. – Звід звичаїв морського порту Усть-Дунайськ;

20.11.2015 р. – Звід звичаїв морського порту Ізмаїл;

25.11.2015 р. – Звід звичаїв морського порту Одеса;

08.12.2015 р. – Звід звичаїв морського порту Бердянськ;

08.12.2015 р. – Звід звичаїв морського порту Білгород-Дністровський;

21.07.2016 р. – Звід звичаїв морського спеціалізованого порту Ніка-Тера

 

Медіа Партнери