(044) 584-28-24  
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Науково-правова експертиза

Науково-правова експертиза

ТПП України організовує і забезпечує проведення науково-правових експертиз щодо неофіційного компетентного тлумачення правових чи договірних норм або обґрунтування проблем їх застосування в межах повноважень, передбачених абзацом третім частини першої статті 11 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» і її Статутом.  

Проведення науково-правової експертизи здійснюється експертами, що мають науковий ступінь за відповідною науковою спеціальністю в галузі юридичних наук для застосування ними спеціальних знань і спільного вирішення поставленого Замовником перед ТПП України завдання.

Науково-правова експертиза проводиться згідно із договором про надання послуг, укладеним між Замовником та ТПП України на підставі замовлення, складеного у довільній формі або за зразком Замовлення 1

Предметом дослідження науково-правових експертиз були питання:

1) щодо належного виконання зобов’язання за Договором про закупівлю товару за державні кошти (у співпраці вчених у галузі юридичних наук (цивільне право));

2) щодо унеможливлення виконання зобов'язань, передбачених статтями 47 і 116 Кодексу законів про працю України, спричиненого впливом дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (у співпраці вчених у галузі юридичних наук (цивільне право, трудове право));

3) щодо відповідності вимогам українського законодавства відмови Міністерства охорони здоров’я України у видачі Довідки, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів на митну територію України відповідно до п. 38 підрозділу 2 Розділу ХХ Податкового кодексу України (у співпраці вчених у галузі юридичних наук (цивільне право, господарське право));

4) щодо унеможливлення надання адміністративної послуги з оформлення та видачі на бланках документів (персоналізованих): "Паспорт громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм" у встановлений законодавством України строк, спричиненого обставинами, які не залежать від волі, бажань і дій уповноважених осіб, за які вони не можуть бути відповідальними (у співпраці вчених у галузі юридичних наук (цивільне право));

5) щодо правомірності внесення змін до Договору , укладеного за результатами публічної закупівлі, в частині доповнення його даними акредитивного рахунку" (у співпраці вчених у галузі юридичних наук (цивільне право));

6) щодо практичного застосування положень пункту 6.1. Контракту на поставку товару, виробником якого є Підприємство в Чехії (у співпраці вчених України та Чеської Республіки у галузі юридичних наук (цивільне право);

7) щодо відповідності вимогам міжнародного та українського законодавства з експортування/імпортування власної продукції з Маріупольського морського торговельного порту (у співпраці вчених у галузі юридичних наук (цивільне право, господарське право, природоресурсне право);

8) щодо законності зарахування платежів здійснених Іноземним банком за Базовою Угодою та Формою прийняття контракту в якості кредитних коштів, наданих позичальнику (ТОВ - резиденту України) за Кредитним договором, а також законності цих платежів у розумінні французького законодавства, у тому числі статті 1382 Цивільного кодексу Франції (у співпраці вчених у галузі юридичних наук (цивільне право, господарське право, міжнародне право));

9) щодо відповідності нормам законодавства України зобов’язання, покладеного рішенням наглядової ради та листом Фонду державного майна України, на виконавчий орган Публічного акціонерного товариства стосовно складання, затвердження (погодження) та контролю виконання фінансового плану, з урахуванням положень Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.1015 р. №205 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 р. за №300/26745 (у співпраці вчених у галузі юридичних наук (господарське право, цивільне право));

10) щодо компетентності органу Публічного акціонерного товариства укласти мирову угоду в судовому процесі (у співпраці вчених у галузі юридичних наук (цивільне право, цивільний процес));

11) щодо унеможливлення місцезнаходження ТОВ у місті Донецьку та скликання і проведення за цим місцезнаходженням загальних зборів його учасників, спричиненого дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (у співпраці вчених у галузі юридичних наук (цивільне право));

12) щодо безпідставної відмови Міністерством охорони здоров`я України у видачі Довідки, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів на митну територію України для застосування тимчасового (до 31.03.2019 р.) режиму звільнення від оподаткування ПДВ згідно пункту 38 підрозділу 2 Розділу ХХ Податкового кодексу України (у співпраці вчених у галузі юридичних наук (цивільне право);

13) щодо встановлення платника податку та об’єкту оподаткування за зовнішньоекономічними контрактами у розумінні Податкового кодексу України (у співпраці вчених у галузі юридичних наук (цивільне право));

14) щодо наявності підстав для зняття всієї відповідальності та відмови у здійсненні виплати страхового відшкодування за страховим випадком, що трапився 03.01.2019 р., у розумінні положень Сертифікату страхування вантажу та Правил добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) (у співпраці вчених у галузі юридичних наук (фінансове право, цивільне право, соціальне право);

Медіа Партнери