м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Агія Загребельська: Торгово-промислова палата України виконала рекомендації АМКУ

26.05.2017

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України про нові тарифи на оформлення та видачу сертифікатів походження товарів усіх форм, що з 15 червня почнуть діяти в ТПП України на виконання рекомендацій АМКУ.

Ще одна перемога.  ТПП України виконала рекомендації Комітету.

Тепер у деталях та за порядком.

Комітетом ще в 2015 році розпочато дослідження щодо відповідності вимогам законодавства про захист економічної конкуренції порядку надання, а також порядку встановлення ТПП України тарифів на послуги з видачі сертифікатів походження товару.

Для чого видається сертифікат походження товару думаю пояснювати не потрібно. Майже кожен, хто здійснює господарську діяльність, хоч раз стикався з необхідністю та порядком його отримання.

На сьогодні більшість з сертифікатів походження видаються ТПП України та регіональними ТПП. До внесення змін в нормативну базу (2016 рік) всі сертифікати видавались виключно ТПП. Сьогодні частина з них видаються митними органами.

Звичайно зазначена послуга була платною.

Вартість сертифіката коливалась від 172, 50 до 1 104 грн. без ПДВ залежно від виду транспорту та обсягу партії товару.

Коли ми занурились в аналіз вартості, то з’ясували, що її розмір було затверджено рішенням Президії ТПП України та погоджено з Міністерством економіки України та Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва в 2008 році, і з того часу вартість не змінювалась.

В основу визначення вартості тоді був покладений підхід, запропонований науково-дослідним економічним інститутом Міністерства економіки України, за яким тариф розраховується виходячи з вартості однієї експерто-години з урахуванням визначених норм часу на виконання стандартного переліку робіт.

  До яких висновків ми прийшли?

  1. Вартість залежить від затрат часу співробітників ТПП на опрацювання документів та видачі сертифікату, а також від вартості однієї експерто-години.
  2. Основним фактором, що впливає на затрати часу, є обсяг пакета документів, яким супроводжується товар.
  3. Обсяг пакета документів, яким супроводжується товар, залежить не тільки від виду транспорту та обсягу партії, а ще й від кількості постачальників, категорій товару тощо.
  4. Вартість однієї експерто-години залежить від фактичних затрат кожної ТПП, які є різними, що підтверджено отриманою Комітетом від регіональних ТПП інформацією. Для прикладу, співвідношення річної заробітної плати працівників до загальної вартості оформлених сертифікатів у 2014–2015 роках відрізняється щодо кожної ТПП від 0,57 до 9,79 (по окремих ТПП сума отриманих коштів перевищує фактичні затрати в кілька разів).
  5. Як результат, використання усіма ТПП усереднених показників вартості однієї експерто-години не є економічно обґрунтованим, як і встановлення різних норм часу для оформлення сертифікатів залежно від тоннажності та виду транспорту.

 Що ми рекомендували?

Розробити та затвердити єдиний порядок розрахунку вартості послуг з оформлення та видачі сертифікатів походження товарів усіх форм та привести вартість послуг до економічно обґрунтованого рівня.

По суті, це стосувалось зміни конкретно встановленого розміру тарифу, що відрізнявся лише за тоннажністю і видом транспорту, та був фактично усередненим, на застосування всіма ТПП розробленої ТПП України формули розрахунку. Зазначене враховувало б затрати кожної окремої ТПП та фактичний час на опрацювання документів.

За наслідком, у різних ТПП, залежно від розміру включених/понесених затрат, вартість сертифіката може відрізнятись, що також буде стимулом для кожної з них на оптимізацію процесу та зменшення затратної частини, з метою отримання більш привабливої вартості для споживача ніж в інших ТПП та збільшення за рахунок цього кількості споживачів, враховуючи принцип екстериторіальності при видачі сертифікатів.

  Що зробила ТПП на виконання рекомендацій?

У травні ТПП України надіслала Комітету затверджений рішенням Президії ТПП України від 30.03.2017 р. № 21 (2) Єдиний порядок (умови) визначення вартості (тарифу), за яким здійснюється оплата послуг, пов’язаних з видачею сертифікатів походження товару.

За зазначеним порядком тариф розраховується як тариф сума добутків нормативної тривалості виконання кожного елемента технології в одиницях часу, передбаченого технологічною картою послуги (однакова для всіх палат) і вартості в грошовому вимірюванні одиниці часу роботи експерта. Тобто: тариф = затрачений час х вартість експерто-години.

При цьому вартість одиниці часу роботи експерта розраховується кожною регіональною ТПП окремо шляхом включення до розрахунку статті витрат, що безпосередньо пов’язані з наданням послуги. А норми затрат часу експерта поділяються залежно від кількості товарних позицій (партій товару) та від пакета документів: до 20 сторінок; від 21 до 200 сторінок; понад 200 сторінок.

Як результат, ми маємо вартість сертифіката, що залежить від затрат кожної окремої ТПП та витраченого часу на опрацювання залежно від обсягу пакета документів.

Для нас це виконання рекомендацій і механізм, що за умови його належного застосування зробить вартість послуги видачі сертифіката економічно обґрунтованою, а не усередненою.

Звичайно, спочатку можуть бути певні незручності та недоліки, що природні при змінах, але наскільки швидко й ефективно це запрацює залежить не тільки від ТПП, а й від вас – споживачів. Тому ознайомлюйтесь із порядком і тим, як ваша регіональна ТПП розраховує тариф. 

Джерело: ЛігаБлоги 

Теги: ТППУ, Бізнес, АМКУ, сертифікат, конкуренція

Анонси

Останні новини

Більше новин