м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Цінні відходи: біогазова галузь в Україні

17.04.2024

Україна, рухаючись в напрямку сталого розвитку, активно вивчає та впроваджує альтернативні джерела енергії, серед яких особливе місце займає біогаз.

Цей відновлювальний вид енергії відкриває широкі можливості не лише для забезпечення енергетичних потреб країни, а й для розвитку циркулярного господарства, зменшення викидів та поліпшення екологічної ситуації. У цій статті Агенція регіонального розвитку Київської області та Торгово-промислова палата України спільно з Голуб Наталією, завідувачем кафедри екобіотехнології та біоенергетики Національного технічного університету України “КПІ”,  детально розглянули переваги біогазової галузі в Україні та її потенціал для сталого розвитку.

Отже, у чому полягає особливість біогазової промисловості?

Кількість органічних відходів, що утворюються у процесі вирощування та переробки сільськогосподарської продукції, а також виготовленні харчових продуктів складає 30-50% всіх відходів, що утворюються в процесі життєдіяльності людства. При гнитті органічних речовин виділяється вуглекислий газ, який призводить до парникового ефекту, і в кінцевому результаті, до зміни клімату.  Біогазова промисловість слугує одним із вирішень цієї проблеми. 

Біогаз – це один із альтернативних видів палива. Це газ, який отримують з біомаси, що використовується як паливо. А біометан – це біогаз, який за своїми характеристиками відповідає вимогам для подачі до газотранспортної або газорозподільної системи, або для використання його як моторного палива. Біогаз та біометан можуть бути перетворені в електроенергію в когенераційних установках. Сировиною для біогазу, а отже і для біометану, і електроенергії з них є біомаса

Зважаючи, що сировина для біогазу – це промислові та побутові відходи, вони стають джерелом палива замість того, щоб створювати навантаження на довкілля. Відсутність процесу переробки відходів – це потенційна загроза для забруднення ґрунтових вод, ґрунтів та повітря, а також причина утворення кислотних дощів. Великі обсяги сміття є причиною перетворення значних площ на непридатні для ведення господарства ділянки, непридатними стають і території довкола, а після закриття звалищ – ці території підлягають повторному використанню у господарстві тільки через 10-20 і більше років.

Що може слугувати якісною сировиною для біогазу: органічні сільськогосподарські відходи – гній, гноївка, послід, солома, бадилля, лушпиння тощо; відходи харчової галузі – очистки овочів та фруктів, жмих, відходи скотобоєн, птахівництва тощо. 
За рахунок переробки цієї сировини можна отримати біогаз, спалювання якого дозволяє отримувати тепло, а при використанні когенераційної установки – електроенергію, яка може бути використаною для потреб населення. Окрім цього в результаті ферментації одержують високоякісне органічне добриво, що підвищує урожайність сільськогосподарських культур та підвищує родючість грунту. Слід зауважити, що переробка відходів з отримання енергоносіїв дозволяє ліквідувати або значно зменшити неприємні запахи, які мають відходи. 

Біогаз - безвідходне виробництво?

Отримання біогазу та біометану з відходів – є чудовим прикладом циркулярного господарства. Внаслідок біологічного перетворення біомаси, крім біогазу з відходів утворюється також дигестат, що являє собою субстанцію, збагачену мінеральними речовинами. Дигестат як знезаражений внаслідок біологічного перетворення матеріал, стає потенційно корисним органічно-мінеральним добривом, та може замінити синтетичні азотні добрива. Таким чином, відходи, які створили б навантаження на довкілля та спричинили б його забруднення – стають джерелом утворення палива та добрив. Крім того, заміна синтетичних азотних добрив на дигестат потенційно скорочує викиди парникових газів.

До прикладу, Київська область має великий потенціал для розвитку біогазової галузі завдяки великим площам сільськогосподарських угідь та значній кількості сировини, що може бути використана для виробництва біогазу. Сировиною для виробництва біометану, як було зазначено вище, може бути біомаса, зокрема такі відходи сільського господарства як гній худоби, пташиний послід, стебла, жом та інші рослинні рештки. За оцінками Біоенергетичної асоціації України Київська область має потенціал до виробництва 792 млн м3 метану на рік. При чому найбільшу частку сировини отримання біометану складають солома, стебла кукурудзи і соняшнику, та силос кукурудзи.

Вигода для фермерів на полях яких залишається сировина для біометану очевидна. Замість складання відходів, що призводить до зменшення площ придатних для використання у господарстві, а також перетворення цих площ у потенційно небезпечні та забрудненні – фермер отримує можливість перетворення відходів у паливо та добрива, чим, сприяє циркулярній економіці, стає більш енергетично незалежним та зменшує витрати на синтетичні азотні добрива. Також енергію, отриману з відходів, можна продавати за зеленим тарифом, а тепло, отримане при спалюванні біогазу, можна використовувати для обігріву осель, шкіл та інших господарських приміщень, чи, наприклад, теплиць, де можна вирощувати овочі та зелень, що, у свою чергу дасть прибуток та підвищить зайнятість населення.  

Зважаючи на всі переваги біогазової промисловості, цей вид альтернативного джерела енергії - важливий крок у напрямку сталого та екологічного майбутнього. 

Щоб дізнатись більше про розвиток біогазової промисловості в Україні, Агенція регіонального розвитку Київської області запрошує на офлайн-подію, яка відбудеться у м.Київ. Аби відвідати подію, просимо зареєструватись за посиланням: https://forms.gle/EhLpQYQRBZ6rAQWa8

Ця публікація створена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Агенції регіонального розвитку Київської області і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

 

Анонси

Останні новини