м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Члени комітету підприємців малого та середнього бізнесу при Торгово-промисловій палаті України обговорили використання цифрових технологій в малому та середньому бізнесі

24.02.2020

Комітет підприємців малого та середнього бізнесу при Торгово-промисловій палаті України, заслухавши й обговоривши інформації щодо використання цифрових технологій у малому та середньому бізнесі в Україні, зазначає наступне.

Суб’єкти  господарювання в Україні, особливо представники малого та середнього підприємництва (МСП), мають бути включеними у світові процеси глобалізації та інтернаціоналізації, що можливо для такого формату бізнесу з використанням світових мереж і є оптимальним процесом для розвитку господарської діяльності.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є застосування МСП цифрових технологій і розуміння їх базисних особливостей. Підприємства можуть мати своїх працівників у цій сфері або можуть залучати на основі аутсорсингу зовнішніх фахівців у галузі ІТ. Питання актуальності використання цифрових технологій підприємства вирішують індивідуально, проте є свідоме розуміння того, що лише долучення до інформаційних технологій дає можливість розширити свій бізнес та бути свідомими сучасних трендів.

Використання баз даних та онлайн-інструменти їх інтелектуального аналізу стають запорукою ефективної праці як на ринку України, так і за її межами.

Основу інтелектуалізації використання цифрових технологій у суспільстві складають відповідні знання учнівської та студентської молоді. У школах, інших закладах освіти у навчальному процесі мають активно застосовуватись електронні системи. Колишні школярі та студенти закладів вищої освіти стають провідниками сучасних тенденцій у бізнес-спілкуванні та дифузії новітніх цифрових рішень у підприємницькому середовищі країни.

         Ситуацію з актуалізацією використання цифрових технологій у МСП можна було б вирішити шляхом запровадження ефективних і дієвих інструментів державної підтримки цього важливого інфраструктурного сектора економіки, що дозволило б представникам МСП отримати доступ до електронних ресурсів.

Враховуючи вищезазначене, комітет вирішив звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозиціями

 щодо створення ефективних і дієвих механізмів державної підтримки у сфері використання цифрових технологій МСП, яка повинна здійснюватися шляхом:

- законодавчого визначення таких категорій, як цифрові технології, інтелектуальний капітал, інформаційні технології, електронні системи;

- запровадження стимулюючих умов фінансової підтримки МСП, які працюють у сфері виробництва в реальному секторі економіки і які для такого виробничого процесу використовують цифрові технології;

- реалізації ініціатив для переходу до Індустрії 4.0 української економіки та держави в цілому, зокрема створення дорожніх карт цифровізації окремих галузей та підприємств, просвітницької діяльності серед МСП;

- запровадження загальних правил кредитування МСП для отримання новітніх зразків електронної техніки;

- запровадження державних гарантій захисту інформаційних даних суб’єктів МСП;

- запровадження стимулюючих умов щодо функціонування та розвитку інституцій цифрових технологій у сільській місцевості;

- надання державної підтримки із кредитування закладів освіти на придбання новітньої техніки для здійснення навчального процесу;

- запровадження дієвих механізмів підготовки фахівців у сфері цифрових технологій, надаючи більшу кількість бюджетних місць у технічних закладах вищої освіти;

- запровадження мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва з метою отримання доступу до провідних цифрових технологічних рішень та здійснення фінансування аутсорсингу;

- створення та підтримки інформаційних інститутів, які працюють на розвиток МСП.

 

Анонси

Останні новини

Більше новин