(044) 584-28-24  
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Інноваційний розвиток України здатна забезпечити переробна промисловість

27.06.2017

Встановлення інноваційної моделі розвитку вимагає значного зміцнення реального сектора економіки та накопичення інституційного потенціалу для подолання структурного порогу. У цьому переконані члени комітету з питань промислової модернізації при ТПП України.

На думку членів комітету, для  встановлення інноваційної моделі розвитку України необхідно, зокрема, вийти на економіку надолуження, а саме залучити в державу західні технології для переробки місцевих ресурсів. Її суть полягає в імпорті сучасних технологій для організації переробних виробництв продукції, що має попит, зокрема на світових ринках.

Наслідком політики економічного надолуження має бути високе і тривале економічне зростання (не менше 5%) і значне зміцнення реального сектора (поява великої кількості переробних підприємств).

«Нині на часі зміна іміджу України як території, де розробляються і впроваджуються передові технології. Зміцнення реального сектора необхідно розглядати як передумову виходу на інноваційну модель розвитку», – підкреслив перший віце-президент ТПП України Михайло Непран.

Інший важливий аспект – це розвиток технологій. Модель дуалістичного розвитку економіки робить акцент на ролі держави в технологічному прогресі. В економічному зростанні провідне місце відведено промисловості, що, в свою чергу, вимагає особливої уваги держави до розвитку факторів: капіталу, технологічного прогресу, підприємницького духу. Саме переробна промисловість зв’язує різні види діяльності в процес створення доданої вартості на території країни.

Окремої уваги потребують також розбудова інноваційної інфраструктури (технологічних і наукових парків, технологічних інкубаторів на базі університетів, навчально-ділових центрів, венчурних фондів), захист прав інтелектуальної власності. Роль держави (публічних фінансів) у цьому процесі має бути значною, якщо не вирішальною.       

«Основні помилкові судження щодо ролі держави в інноваційній моделі розвитку – очікувати, що виключно бізнес, без участі держави, фінансуватиме науку; очікувати технологічного лідерства без здійснення індустріального переходу та зміцнення реального сектора економіки вірити в повну самодостатність ринку. Існують сектори, де «чистий» ринок не працює, особливо там, де зароджуються нові технологічні цикли. Тож помилково вважати, що окремі компанії матимуть високий авторитет за умови низького авторитету країни», – сказав Володимир Власюк, голова комітету з питань промислової модернізації при ТПП України.

 

Теги: ТППУ, комітет, комітет промислової модернізації

Анонси

Останні новини

Більше новин