(044) 584-28-24  
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Комітет підприємців у сфері енергоефективності при ТПП України розглянув концептуальні положення методики розробки схем теплопостачання населених пунктів

15.11.2018

Серед основних недоліків існуючих методичних рекомендацій члени комітету назвали нерозкриті пріоритети ЦТ, відсутність цільових показників і вимог до ТЗ, той факт, що як об’єкти розглядаються теплові джерела та мережі.

Основні концептуальні положення пропонованої методики: 

  • виділення зон централізованого теплопостачання та їх закріплення на довгострокову перспективу; 
  • максимально повне використання переваг централізованого теплопостачання порівняно з іншими видами теплопостачання; 
  • комплексний підхід до модернізації теплових джерел, теплових мереж і приєднаних до них будівель. Вжиття заходів недопущення проведення фрагментарної модернізації; 
  • прогнозування попиту на теплову енергію й інших впливових факторів; 
  • зіставлення декількох варіантів на підставі сформульованих цільових показників; 
  • системний підхід до вироблення переліку потенційних проектів модернізації СЦТ на основі аналізу показників їх поточного стану та потенціалу місцевих і відновлювальних ПЕР; 
  • розподіл проектів на самоокупні й інфраструктурні з урахуванням забезпечення прийнятних фінансових показників комплексу цих проектів у рамках рекомендованого варіанту; 
  • оцінка ефективності та забезпечення технічних умов інтеграції теплових мереж для забезпечення доступу незалежних виробників теплової енергії;
  • визначення фінансових рамок.

Члени комітету вважають за потрібне поетапне вирішення цих взаємопов’язаних завдань  за допомогою підготовки технічного завдання та формування цільових показників, збору вихідних даних, аналізу показників стану системи теплопостачання та потенціалу відновлювальних і місцевих джерел енергії тощо.  

Теги: комітет, комітет енергоефективності