м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Очікування бізнесу 2021

11.03.2021

Результати анкетування «Очікування бізнесу 2021», яке було проведено Торгово-промисловою палатою України серед представників національного бізнесу з метою оцінки основних проблем, що заважають підприємництву в Україні.

Анкетування проходило в онлайн-форматі серед членів Комітетів підприємців при ТПП України в період з 8 по 22 лютого 2021 року. В результаті отримано 72 відповіді. 

Ознайомитись з результатами опитування можна за посиланням.

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ:

1) ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗ БІЗНЕС-КЛІМАТУ

Абсолютна більшість респондентів (69.5%) – стан бізнес-клімату у 2020 році оцінюють негативно. Лише 4.2% відмічає «певне покращення». 26.4% оцінює нейтрально.

44.4% респондентів очікує погіршення бізнес-клімату у 2021 році, 38.9% - нейтрально і лише 4.2% очікує значного погіршення, проте 11.1% сподівається на певне покращення. В цілому оцінка на 2021 рік НЕЙТРАЛЬНО-ПЕСИМІСТИЧНА.

25% респондентів очікує пожвавлення бізнес-діяльності у 2021 році, 34.7% - нейтрально, 37.5% очікує певного спаду, а 2.8% очікує суттєвого спаду. В цілому прогноз респондентів щодо бізнес-діяльності у 2021 році – РІЗНОСПРЯМОВАНИЙ та в основному обережно НЕЙТРАЛЬНИЙ.

2) ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО МСБ

95.9% респондентів згодні з думкою, що ВВП країни в значному ступені залежить від розвитку малого і середнього бізнесу, та 91.7% респондентів погоджується з тим, що основна суспільна користь від малого бізнесу полягає у створенні ним робочих місць. Проте половина респондентів вважає, що регуляції для малого бізнесу мають відрізнятись від регуляцій для великого і середнього бізнесу, а інша половина вважає, що регуляції для великого, середнього та малого бізнесу мають бути однаковими.  

“Розкид” оцінок респондентів щодо значення МСБ для ВВП країни та ролі малого бізнесу як створювача робочих місць з одного боку, та з іншого боку щодо однаковості державних регуляцій для малого бізнесу і великого бізнесу - свідчить про несформованість та не сталість громадської думки про засади державної політики щодо малого бізнесу в Україні. Ці результати анкетування доводять правомірність висновків, зроблених в дослідженні ТППУ «Стан розвитку малого бізнесу, державна політика щодо малого бізнесу та рекомендації», 15.12.2020 (Дм.Ляпін): «…існує нагальна доцільність відмовитись від широкої і, відповідно, погано сконцентрованої «політики щодо МСБ», і перейти до формування: а) окремої державної політики «щодо середнього бізнесу [по окремих секторах]», б) окремої державної політики «щодо малого бізнесу» та в) окремої державної політики «щодо мікро бізнесу». Кожна така політика має мати свій специфічний набір цілей, інструментів та показників своєї результативності».

3) ПРОБЛЕМИ, ЩО ЗАВАЖАЮТЬ РОЗВИТКУ МСБ ТА НАПРЯМКИ ПОЛІПШЕННЯ БІЗНЕС-КЛІМАТУ

Проблеми, що заважають розвитку МСБ (наведено відповіді, які більше 70%): Слабкий захист прав власності з боку органів державної влади (90.3%), Висока корупція в органах державної влади (88.9%), Податкова система для МСБ - види та ставки податків (86.1%), Високі нарахування на фонд оплати праці для МСБ (86.1%), Недостатній доступ МСБ до кредитних ресурсів (80.6%), Податкова система для МСБ - процедури податкового адміністрування (79.2%), Низька законослухняність громадян та бізнесу (77.8%), Надмірне втручання держави у регулювання економічних відносин у сфері МСБ (77.8%), Неналежне виконання національного законодавства органами державної влади та місцевого самоврядування (72.2%), Відсутність практики передачі державних функцій до саморегулівних організацій МСБ (70.8%).

Можливі напрямки поліпшення бізнес-клімату в Україні (наведено відповіді, які більше 70%): скорочення корупції в органах державної влади (94.4%)б дерегуляція підприємницької діяльності в напрямку здешевлення ведення бізнесу (91.7%)б суттєве скорочення кількості державних регуляцій та обмеження втручання держави у регулювання підприємницької діяльності (90.3%), спрощення законодавства про працю (86.1%), належне виконання органами влади вимог Закону про державну регуляторну політику (81.9%), надання державою дешевих кредитів та податкових пільг (81.9%), "промисловий безвіз" (77.8%), зменшення ставки ЄСВ (76.4%), локалізація українського виробництва (72.2%).

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК - Узагальнені оцінки від представників бізнес-середовища традиціоналістичні та внутрішньосуперечливі. Наявний «розрив» між визначенням проблем та оцінкою ситуації – і пропозиціями щодо інструментів державної політики сприяння розвитку МСБ. Подолання цих внутрішніх проблем бізнес-середовища «ІІ-го порядку» можливо створенням та активізацією більш широкого суспільного діалогу, зокрема на площадці ТПП, щодо очікуваного стану бізнес-клімату в майбутньому та, зокрема, конкретикою інструментів державної політики сприяння розвитку МСБ.

 

 

Анонси

Останні новини