м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Практичні інструменти протидії корупційним процесам в організаціях, на підприємствах і в бізнесі

27.06.2017

У сучасному світі бізнес, порівняно з іншими сферами людської діяльності, працює на випередження. Безпека ведення підприємницької діяльності – чи не на першому місці для компаній будь-якого розміру, кількості співробітників і напряму роботи. Саме тому аналіз і приведення власної господарської діяльності у відповідність із внутрішніми та зовнішніми правовими вимогами і нормами (compliance) є вкрай важливими сьогодні. Ці теми були у фокусі уваги учасників семінару «Боротьба з корупцією», організованого ТПП України та KVP Ukraine, за участю Національного антикорупційного бюро, Львівської ТПП, Українського центру медіації. Лектором семінару був уповноважений при Федеральному уряді від Торгової палати Гамбурга Геннінг Фінк.

Вміння правильно аналізувати та діяти в країні, де економіка є часто непрогнозованою в силу різного роду форс-мажорів, є особливо необхідним. Це пов’язано не лише з навмисно шкідливою поведінкою працівників/чиновників, а й з прогалинами в регулюванні, незнанням можливих наслідків і відповідальності причетного співробітника та його керівника (погана репутація, втрата клієнтів і ін.). Володіння цими знаннями та навичками є важливою складовою у сфері боротьби з корупцією в Україні.

«Суть compliance полягає у створенні якісної системи контролю в організації, яка виявляє невідповідність або недотримання вимог законодавства, нормативних документів, правил і стандартів наглядових органів, кодексів поведінки тощо. Мені приємно спостерігати, скільки ентузіазму й ініціативи виказують регіональні торгово-промислові палати, аби навчитися лобіювати свої інтереси», – підкреслив Геннінг Фінк.

Серед завдань семінару: передати якомога більше інформації в сфері комплаєнсу та боротьби з корупцією; ознайомити з правовими нормами та регулюванням, а також із успішним і дієвим європейським досвідом, стандартами комплаєнсу; навчити використанню їх у щоденній роботі; продемонструвати практичні інструменти протидії корупційним процесам у бізнесі; поінформувати про інструменти та результати антикорупційного опитування на підприємствах Львівщини, яке провела Львівська ТПП спільно з Торговою палатою Гамбурга в 2016 році; виробити спільні пропозиції та ініціативи для їх подальшої реалізації через мережу українських ТПП.

«Боротьба з корупцією з кожним роком посилюється, а відповідальність за порушення зростає. Щоб ми змогли подолати корупцію, кожне підприємство, кожна організація мають почати з себе. Запровадження compliance-кодексу обумовлюється насамперед тими вимогами, які висуваються як українським законодавством, так і закордонними бізнес-партнерами», – сказав Михайло Непран, перший віце-президент ТПП України.

Німецько-український партнерський проект торгово-промислових палат KVP Ukraine спрямований на зміцнення німецько-українських економічних відносин і розвиток потужного потенціалу України й українського бізнесу. Починаючи з квітня 2016 року, партнери проекту – Асоціація промислово-торгових палат Німеччини (DІНК e.V.), Торгово-промислова палата України, а також 4 регіональні ТПП (Київська, Чернігівська, Одеська та Донецька) спільно працюють над реалізацією проектних цілей у рамках Угоди про вільну торгівлю з ЄС.

KVP Ukraine особливу увагу приділяє сприянню та консультуванню з питань експортної діяльності підприємств, доступу до міжнародного ринку, міжнародному маркетингу та професійній перепідготовці працівників.Освоєння українськими малими та середніми підприємствами нових ринків збуту одне з ключових завдань проекту.

Теги: ТППУ, семінар, анти-корупція, compliance

Анонси

Останні новини