(044) 584-28-24  
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Тендер на надання послуг з адміністрування проєкту Інтернаціоналізація ринку: знищуй бар`єри для розвитку бізнесу

03.11.2021

15 жовтня 2021 р. між Німецькою організацією "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH" та Торгово-промисловою палатою України було укладено комплексну Грантову угоду № 81247021.

 
Проєкт в рамках діючої Грантової угоди має на меті розвиток та вдосконалення  експортоорієнтованих послуг та системи Центрів підтримки експорту при Торгово-промислових палатах в Україні.

Основні завдання проекту:

 • Розвиток та вдосконалення діяльності центрів з підтримки експорту системи Торгово-промислових палат в Україні з метою позиціонування системи експортної підтримки як відомого гравця на ринку експортних послуг в Україні;
 • Впровадження сучасних та затребуваних з боку бізнесу послуг з питань експорту, які полегшують процеси інтернаціоналізації бізнесу та надають дієві інструменти та знання;
 • Розвиток компетенції експертів центрів з підтримки експорту системи ТПП в Україні, оновлення існуючих знань, методів консультування, вибудова взаємодії та співпраці, створення механізму постійного вдосконалення та адаптування послуг до існуючих трендів та викликів.

Консультантом на посаду «Адміністратор проекту» може бути фізична особа підприємець або підприємство, яке призначає співробітника для виконання.
 
Для досягнення цілей проєкту передбачено наступні заходи::

 • Перегляд портфелю експортних послуг системи підтримки експорту ТППП в Україні, аналіз затребуваності, актуальності та дієвості в процесі інтернаціоналізації бізнесу;
 • Аналіз цільових груп клієнтів, їх потреб, проблем та завдань, розробка карт надання послуг та процесу обслуговування;
 • Оновлення знань та навичків експертів та консультантів з експорту системи підтримки експорту ТПП в України, оновлення системи навчання та підвищення компетенцій шляхом перегляду існуючих програм навчання та їх адаптації до сучасних вимог та потреб;
 • Аналіз позиціонування системи експортної підтримки ТПП в України, підготовка рекомендацій та концепту маркетингової стратегії просування та продажів експортних послуг;
 • Впровадження нових тренінгових програм навчання для бізнесу (електронна комерція, цифровий маркетинг, міжнародні тендери тощо).

 
Термін впровадження проекту – 15 місяців (до кінця грудня 2022 року).

Завдання зовнішнього консультанта на посаді «Адміністратор проекту»:

 • Консолідація звітної інформації від координаторів компонентів проекту, формування узагальненої фінансової та технічної звітності щодо проведених заходів в рамках проекту;
 • Облік робочого часу консультантів, експертів та співробітників ТПП України, задіяних в реалізації заходів проекту;
 • Ведення фінансової звітності;
 • Облік коштів, в тому числі контроль за використанням коштів згідно з цільовим призначенням;
 • Ведення обліку витрачення коштів та залишків;
 • Надання консультацій координаторам компонентів проекту з питань ведення фінансової та технічної звітності, особливостей розрахунків та витрачення коштів;
 • Підготовка фінальної звітності за проектом та проходження зовнішнього аудиту по закінченню проекту.

Консультантом на посаду «Адміністратор проекту» може бути фізична особа підприємець або підприємство, яке призначає співробітника для виконання.
 
Кваліфікаційні вимоги до консультанта: 

 • Добре знання практики, політики та стратегій GIZ, зокрема, політики та правил закупівель;
 • Досвід адміністрування проектів не менш 4-х років;
 • Досвід роботи в системі ТПП України або знання принципів функціонування системи та регіональних ТПП в Україні;
 • Навички складання фінансової та технічної звітності українською та англійською мовами;
 • Добре володіння сучасними програмами для ведення фінансового обліку;
 • Досвід експортного консультування (бажане).

Система критеріїв оцінювання:

Для оцінювання пропозицій застосується комбінований метод. Загальна оцінка пропозиції складається з суми балів, отриманих технічною (Т) та фінансовою (F) частинами, використовуючи ваги T = 70%; F = 30%  (T + F = 100%).
 
Тільки пропозиції, технічна частина яких набирає більш 70% від загальної кількості балів приймає участь наступному етапі оцінювання. При оцінюванні фінансової пропозиції максимальну оцінку отримує пропозиція з мінімальною вартістю надання послуг, та далі у зростаючому порядку вартості послуг.
 
Пропозиція, що отримує найбільшу кількість балів, обирається для рекомендування потенційного виконавця керівництву ТПП України для підписання з ним відповідного договору (контракту).  
 
Критерії для оцінювання відповідності до кваліфікаційних вимог (технічна частина):

Вимога Балів 

Добре знання практики, політики та стратегій GIZ, зокрема, політики та правил закупівель

10

Досвід адміністрування проектів не менш 4-х років

30

Досвід роботи в системі ТПП України або знання принципів функціонування системи та регіональних ТПП в Україні

20

Навички складання фінансової та технічної звітності українською та англійською мовами

20

Добре володіння сучасними програмами для ведення фінансового обліку 

10

Досвід експортного консультування (бажане)

10

Загальна кількість балів

100

 

Мінімальний технічний бал для проходження на наступний етап - 70%.

2. Відкриття фінансової пропозиції
Після завершення оцінювання технічних пропозицій, будуть відкриті фінансові пропозиції лише тих заявок, технічний бал яких буде не нижчим за 70%.   
 
3. Об’єднання результатів технічного та фінансового оцінювання
Заявки будуть ранжовані за сумами технічних і фінансових балів з використанням ваг (T = 85; Ф = 15; T + Ф = 100).

Обраний буде найвищий за рангом заявник. 

 

Електронні документи від заявника мають бути надіслані одним електронним листом. Електронні документи мають бути у форматах Word, Pdf або Zip. Загальний обсяг електронного листа разом із усіма вкладеними файлами не має перевищувати 10 Мб.
 
Ел. адреса для надсилання заявок: [email protected]
Термін надсилання заявок продовжено до 19 листопада 2021 (включно).
У разі виникнення запитань просимо надсилати їх на електронну адресу: [email protected]   
 
 

Захід організований Торгово-промисловою палатою України в рамках проєкту «Застосування та імплементація Угоди про асоціацію  між ЄС та Україною у сфері торгівлі / EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Мета проєкту – створення кращих умов для розвитку українських малих і середніх підприємств, підтримка інновацій та стимулювання експорту, що є шляхом до сталого й рівномірного економічного зростання. У межах підходу Team Europe проєкт також сприятиме відновленню України від наслідків COVID-19.
 
EU4Business – ініціатива Європейського Союзу, яка допомагає малим і середнім підприємствам у країнах Східного партнерства – Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові, Україні – зокрема надає додаткове фінансування та послуги з розвитку бізнесу, а також сприяє ефективному регулюванню підприємницької діяльності. У 2019 році вропейський Союз в межах ініціативи EU4Business підтримав 4 279 підприємців, які підвищили свій дохід на 406 мільйонів євро, створили 50 799 нових робочих місць, збільшили прибуток на 24,7% і експорт на 5%.
Детальніше: www.eu4business.org.ua

 
#eu4business, #MovingForwardTogether, #sme_support_EU_GIZ, #GIZ_Trade_EU_UA_Association