(044) 584-28-24  
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Тендер на закупівлю послуг консультанта на позицію – зовнішній експерт з маркетингу експортних послуг

03.11.2021

Проект: «Інтернаціоналізація ринку: знищуй бар`єри для розвитку бізнесу».

15 жовтня 2021 р. між Німецькою організацією "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH" та Торгово-промисловою палатою України було укладено комплексну Грантову угоду № 81247021 (далі – Проєкт).
 
Проєкт  в рамках діючої Грантової угоди має на меті розвиток та вдосконалення експортоорієнтованих послуг та системи Центрів підтримки експорту при Торгово-промислових палатах в Україні.

Основні завдання проекту:

 • Розвиток та вдосконалення діяльності центрів з підтримки експорту системи Торгово-промислових палат в Україні з метою позиціонування системи експортної підтримки як відомого гравця на ринку експортних послуг в Україні. 
 • Впровадження сучасних та затребуваних з боку бізнесу послуг з питань експорту, які полегшують процеси інтернаціоналізації бізнесу та надають дієві інструменти та знання.
 • Розвиток компетенції експертів центрів з підтримки експорту системи ТПП в Україні, оновлення існуючих знань, методів консультування, вибудова взаємодії та співпраці, створення механізму постійного вдосконалення та адаптування послуг до існуючих трендів та викликів.

Для досягнення цілей проєкту передбачено наступні заходи:

 • Перегляд портфелю експортних послуг системи підтримки експорту ТППП в Україні, аналіз затребуваності, актуальності та дієвості в процесі інтернаціоналізації бізнесу.
 • Аналіз цільових груп клієнтів, їх потреб, проблем та завдань, розробка карт надання послуг та процесу обслуговування.
 • Оновлення знань та навичків експертів та консультантів з експорту системи підтримки експорту ТПП в України, оновлення системи навчання та підвищення компетенцій шляхом перегляду існуючих програм навчання та їх адаптації до сучасних вимог та потреб.
 • Аналіз позиціонування системи експортної підтримки ТПП в України, підготовка рекомендацій та концепту маркетингової стратегії просування та продажів експортних послуг.
 • Впровадження нових тренінгових програм навчання для бізнесу (електронна комерція, цифровий маркетинг, міжнародні тендери тощо).

 

Термін впровадження проекту – 15 місяців (до кінця січня 2022 року).


Завдання зовнішнього консультанта на посаді «Зовнішній експерт з маркетингу експортних послуг»:


 
-         Залучає, координує та створює умови взаємодії та співпраці залучених експертів та консультантів для досягнення завдань проєкту
-         Приймає участь в організації та фасилітації заходів в ході впровадження проєкту
-         Оцінює та проводить моніторинг ефективності заходів та виконання завдань проєкту, в разу потреби вносить пропозиції покращення ефективності, розробляє корегуючи заходи, впроваджує їх
-         Приймає участь у наступних заходах проєкту як ведучий експерт та ментор:


- аналіз та розробка портфелю експортних послуг, аналіз цільових груп клієнтів, розробка карт надання послуг, оновлення компетенцій експертів та консультантів системи експортної підтримки ТПП в Україні;
 
- перегляд існуючих програм навчання консультантів, адаптування до сучасних умов та потреб, проведення навчання консультантів;
 
- розробка концепту маркетингової стратегії продажу та позиціонування послуг Центрів підтримки експорту системи Палат;
 
- супровід та менторинг впровадження експортних послуг в центрах підтримки експорту;


- Складає звітність, оцінює досягнення мети проєкту.

 

Консультантом на посаду «Зовнішній експерт з маркетингу експортних послуг» може бути фізична особа підприємець або підприємство, яке призначає співробітника для виконання.
 
Кваліфікаційні вимоги до консультанта:

 

 • Досвід роботи в системі ТПП України або знання принципів функціонування системи та регіональних ТПП в Україні;
 • Досвід надання експортних консалтингових послуг понад 10 років;
 • Досвід розробки, пілотування впровадження експортних послуг організаціями підтримки бізнесу;
 • Досвід в проведенні та розробці спеціалізованих навчальних програм для тренерів та експертів, які працюють в системі Палат та організаціях підтримки бізнесу;
 • Міжнародна сертифікація з питань експортного консалтингу та маркетингу (додаткова перевага)
 • Володіння англійською мовою щонайменше на рівні B2
 • Досвід співпраці з міжнародними донорськими проектами та організаціями

Система критеріїв оцінювання:
 
Для оцінювання пропозицій застосується комбінований метод. Загальна оцінка пропозиції складається з суми балів, отриманих технічною (Т) та фінансовою (F) частинами, використовуючи ваги T = 70%; F = 30%  (T + F = 100%).  
 
Тільки пропозиції, технічна частина яких набирає більш 70% від загальної кількості балів приймає участь наступному етапі оцінювання. При оцінюванні фінансової пропозиції максимальну оцінку отримує пропозиція з мінімальною вартістю надання послуг, та далі у зростаючому порядку вартості послуг.
 
Пропозиція, що отримує найбільшу кількість балів, обирається для рекомендування потенційного виконавця керівництву ТПП України для підписання з ним відповідного договору (контракту).

 

Критерії для оцінювання відповідності до кваліфікаційних вимог (технічна частина):

Вимога Балів 

Досвід роботи в системі ТПП України або знання принципів функціонування системи та регіональних ТПП в Україні

10

Досвід надання експортних консалтингових послуг понад 10 років

20

Досвід розробки, пілотування впровадження експортних послуг організаціями підтримки бізнесу

20

Досвід в проведенні та розробці спеціалізованих навчальних програм для тренерів та експертів, які працюють в системі Палат та організаціях підтримки бізнесу

20

Міжнародна сертифікація з питань експортного консалтингу та маркетингу

10

Досвід співпраці з міжнародними донорськими проектами та організаціями

15

Володіння англійською мовою (мінімум - B2)

5

Загальна кількість балів

100


 

Мінімальний технічний бал для проходження на наступний етап - 70%.


 
2. Відкриття фінансової пропозиції
Після завершення оцінювання технічних пропозицій, будуть відкриті фінансові пропозиції лише тих заявок, технічний бал яких буде не нижчим за 70%.   
 
3. Об’єднання результатів технічного та фінансового оцінювання
Заявки будуть ранжовані за сумами технічних і фінансових балів з використанням ваг (T = 85; Ф = 15; T + Ф = 100).
 
 

Обраний буде найвищий за рангом заявник. 

Електронні документи від заявника мають бути надіслані одним електронним листом. Електронні документи мають бути у форматах Word, Pdf або Zip. Загальний обсяг електронного листа разом із усіма вкладеними файлами не має перевищувати 10 Мб.
 
Ел. адреса для надсилання заявок: [email protected]
Термін надсилання заявок продовжено до 19 листопада 2021 (включно).
У разі виникнення запитань просимо надсилати їх на електронну адресу: [email protected]   
 
 

Захід організований Торгово-промисловою палатою України в рамках проєкту «Застосування та імплементація Угоди про асоціацію  між ЄС та Україною у сфері торгівлі / EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Мета проєкту – створення кращих умов для розвитку українських малих і середніх підприємств, підтримка інновацій та стимулювання експорту, що є шляхом до сталого й рівномірного економічного зростання. У межах підходу Team Europe проєкт також сприятиме відновленню України від наслідків COVID-19.
 
EU4Business – ініціатива Європейського Союзу, яка допомагає малим і середнім підприємствам у країнах Східного партнерства – Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові, Україні – зокрема надає додаткове фінансування та послуги з розвитку бізнесу, а також сприяє ефективному регулюванню підприємницької діяльності. У 2019 році вропейський Союз в межах ініціативи EU4Business підтримав 4 279 підприємців, які підвищили свій дохід на 406 мільйонів євро, створили 50 799 нових робочих місць, збільшили прибуток на 24,7% і експорт на 5%.
Детальніше: www.eu4business.org.ua

 
#eu4business, #MovingForwardTogether, #sme_support_EU_GIZ, #GIZ_Trade_EU_UA_Association

Анонси

Останні новини