м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

СТАТИ УЧАСНИКОМ

Перелік документів, необхідний для внесення підприємства до Недержавного реєстру надійного партнера та отримання відповідного Свідоцтва: 

 1. Заява встановленого зразка.
 2. Реєстраційна картка.
 3. Копія платіжного доручення щодо сплати реєстраційного внеску.
 4. Копія Статуту, включаючи зміни до нього.
 5. Копія установчого договору або копія рішення про створення (засновницький договір між учасниками).
 6. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 7. Копії ліцензій, сертифікатів, дозволів тощо (необхідність яких для здійснення певних видів підприємницької діяльності встановлена законодавством ).
 8. Копія балансу - форма № 1; звіту про фінансові результати - форма № 2; звіту про рух грошових коштів - форма № 3; звіту про власний капітал - форма № 4; примітки до річної звітності - форма № 5 (вся звітність річна за 2 роки).
 9. Суб’єкти підприємницької діяльності, які працюють за спрощеною системою оподаткування, подають встановлену для них річну звітність.
 10. Довідки з банків про відкриття банківських рахунків.
 11. Звіт аудитора щодо фінансової звітності в цілому.
 12. Довідка банку про відсутність заборгованості за кредитами.
 13. Довідка фіскальної служби про відсутність заборгованості перед бюджетом.

Пакет документів подається до ТПП України або до регіональної ТПП (за місцем його державної реєстрації) з обов’язковим заповненням всіх необхідних реквізитів, завірених підписами осіб, відповідальними за фінансову та іншу звітність такого суб’єкта та відбитком печатки. Заява фізичної особи подається за її особистим підписом. Суб’єкти підприємницької діяльності, які мають відділення, представництва, філії, інші відокремлені підрозділи або територіальні організації у декількох областях України, подають заяву до ТПП України.

Заявник несе відповідальність за достовірність всіх наданих даних та документів на електронних та паперових носіях відповідно до законодавства України.

ТПП України або регіональна ТПП розглядає заяву і належним чином оформлені документи та в термін не більше 30 робочих днів  від дати фактичного їх подання (реєстрації) проводить фінансово-економічну оцінку діяльності підприємства на предмет внесення до Недержавного реєстру надійного партнера  згідно розробленої методики. 

Видане Свідоцтво є дійсним протягом року від моменту внесення суб’єкта підприємницької діяльності до Недержавного реєстру надійних партнерів. Перереєстрація на черговий строк проводиться у тому ж самому порядку, що і первісна реєстрація.

Медіа Партнери