(044) 584-28-24  
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Члени комітету підприємців малого та середнього бізнесу обговорили завершення перехідного періоду для товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю

15.05.2019

Йшлося про необхідність приведення статутів таких товариств у відповідність із вимогами Закону в термін до 17 червня 2019 року. Чи покращить Закон бізнес-клімат та чи сприятиме залученню нових інвестицій, з’ясовували на засіданні у ТПП України.

17 червня 2018 року набрав чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Він визначає правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов’язки їх учасників.

Новим Законом передбачено, зокрема, лише три обов’язкові пункти, які має містити статут товариства:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

3) порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Крім цього, статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать Закону.

Також Законом закріплюється положення, відповідно до якого кількість учасників товариства не обмежується. В «старому» Законі було обмеження щодо кількості учасників ТОВ, які становили до 100 осіб.

Новий Закон передбачає зміни і щодо формування статутного капіталу товариств. Так, кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. Нагадаємо, що раніше термін для внесення статутного капіталу становив один рік з дня державної реєстрації товариства.

Крім цього, встановлюється новий порядок збільшення та зменшення розміру статутного капіталу.

Закон передбачає створення наглядової ради, замість передбаченої «старим» Законом ревізійної комісії. Так, наглядова рада в межах компетенції, визначеної статутом товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства.

Передбачено, що частина друга статті 23 Закону набирає чинності через один рік з дня набрання чинності цим Законом. Відповідно до даної норми у разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника – фізичної особи чи припинення учасника – юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до Закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов’язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.

Так, до внесення відповідних змін до Господарського процесуального кодексу України при розгляді справ, відповідно до яких учасник товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов’язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника товариства є порушеним, застосовуються такі правила:

1) позивач зобов’язаний внести на депозитний рахунок суду грошові кошти в розмірі, сплаченому покупцем на виконання договору купівлі-продажу частки (частини частки), визначеному в ухвалі суду;

2) невиконання вимоги про внесення грошових коштів на депозитний рахунок суду є підставою для залишення позову без розгляду;

3) суд у своєму рішенні вирішує питання про перерахування грошових коштів, внесених на депозитний рахунок суду, покупцю або про їх повернення.

Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

Варто зазначити, що відповідно до прикінцевих та перехідних положень товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю звільняються від сплати адміністративного збору за реєстрацію змін до статуту товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність із цим Законом до 17 червня 2019 року.

Закон за посиланням

 

 

 

 

 

 

 

Анонси

Останні новини

Більше новин