м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Комітет морського та річкового транспорту

Головна мета комітету:

  • участь в установленому порядку в розробці державних цільових програм (підпрограм), проектів стратегій, концепцій, спрямованих на підтримку і розвиток морського та річкового транспорту в Україні;
  • підготовку пропозицій для формування державної зовнішньоекономічної, транспортної, інноваційної та митної політики, спрямованої на забезпечення захисту інтересів вітчизняних транспортних підприємств морської та річкової галузі на внутрішньому і зовнішньому ринках, підвищення їх конкурентоспроможності, створення сприятливих умов для їх роботи та запобігання недобросовісної конкуренції;
  • залучення представників ділових кіл до обговорення проектів нормативно-правових актів у сфері морського та річкового транспорту, проведення експертизи й оцінки ефективності діючих регуляторних актів, внесення регуляторним органам аргументованих пропозицій щодо їх удосконалення, виходячи з реальних потреб бізнесу;
  • об'єднання ресурсів держави та бізнесу, консолідація експертного співтовариства для залучення інвестицій і компетенцій в розвиток флоту та портових терміналів;
  • розробку пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства та прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на створення умов для збільшення вантажопотоків, залучення флоту під державний прапор та всебічного  розвитку морського і річкового транспорту, взаємодію з органами державної влади в інтересах суб'єктів підприємницької діяльності;
  • представлення та захист інтересів українських організацій і підприємців з питань, пов'язаних із реалізацією проектів у сфері морського та річкового транспорту в Україні та за кордоном тощо.

Функціонування даного комітету при ТПП України сприятиме налагодженню дієвої співпраці у сфері створення сприятливих умов для всебічного розвитку морського та річкового транспорту в Україні, а також наданню практичної допомоги діловим колам у вирішенні найактуальніших питань, які потребують залучення державних структур.

Список членів комітету

Рішення президії

Регламент

Заява

Анкета

Протокол

Зауваження щодо проекту ЗУ про адмінпослуги

Проект закону без правок

Законопроект Мінінфраструктури

Лист ВР проект закону