м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Комітет з питань оборонно-промислового комплексу

Мета створення комітету - об'єднати та залучити власні ресурси, ресурси ДК "Укроборонпром", Міністерства Оборони України та приватних підприємців для надання практичної допомоги виробникам і підприємцям, що працюють у сфері оборонно-промислового комплексу як всередині країни, так і на зовнішніх ринках.

Завдання комітету:

  • налагодження діалогу «бізнес-влада», тобто сприяння формуванню дієвого механізму взаємодії субєктів господарювання і органів державної влади на засадах партнерства, відкритості прозорості;
  • участь в установленому порядку у розробленні державних цільових програм, спрямованих на підтримку і розвиток підприємництва у сфері виробництва оборонної продукції та продукції подвійного призначення в Україні;
  • підготовка пропозицій щодо формування державної економічної, податкової та митної політики, спрямованої на забезпечення захисту інтересів вітчизняних виробників оборонної продукції та продукції подвійного призначення на внутрішньому та зовнішньому ринках, підвищення їх конкурентоспроможності, створення сприятливих умов для здійснення вітчизняними товаровиробниками експорту/імпорту товарів, робіт, послуг, запобігання та протидії обігу контрафактної продукції на внутрішньому ринку;
  • залучення представників ділових кіл до обговорення проектів нормативно-правових актів з питань підприємництва у сфері виробництва оборонної продукції та продукції подвійного призначення, проведення експертизи та оцінки ефективності діючих регуляторних актів, подання до регуляторних органів аргументованих пропозицій щодо їх вдосконалення, виходячи з реальних потреб бізнесу;
  • розгляд пропозицій суб'єктів підприємницької діяльності щодо покращення умов для ведення бізнесу, формулювання для органів державної влади проблем, що постають перед бізнесом, та пропозицій по їх вирішенню;
  • підготовка пропозицій з питань зовнішньоекономічного співробітництва і розширення міжнародних контактів суб'єктів господарської діяльності у сфері виробництва оборонної продукції та продукції подвійного призначення;
  • сприяння залученню в Україну іноземних інвестицій, використанню передових технологій і досвіду;
  • надання комітетам підприємців, цільовим секціям фахівців-консультантів, що діють при регіональних палатах, методичної допомоги з питань, пов’язаних  з організацією і проведенням консультацій з діловою спільнотою і підготовкою за їх результатами узгоджених пропозицій.

Таким чином, Комітет з питань оборонно-промислового комплексу надає безумовну практичну користь як для розвитку оборонно-промислового комплексу, так і для розвитку української промисловості в цілому.