м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Комітет підприємців туристично-готельної індустрії

 

Це постійно діючий консультативно-дорадчий орган, утворений з числа підприємців сфери туризму, готельного бізнесу, представників підприємницьких об’єднань.

Мета створення комітету – покращення рамкових умов діяльності економіки та, зокрема, підприємств туристичної галузі, готельного бізнесу. Комітет сприяє розвитку туристичної галузі, залученню кращого зарубіжного досвіду, передових технологій, підвищенню рівня підготовки персоналу, виступає посередником у діалозі між бізнесом і владою, лобіює необхідне коло питань з метою покращення загальної правової й регуляторної політики та усунення перешкод для ведення бізнесу, опрацьовує пропозиції, виходячи з реальних потреб бізнесу, для внесення їх на розгляд відповідних органів державної влади для прийняття ними відповідних рішень.

Цілі і завдання комітету:

  • представництво та захист інтересів організацій та компаній туристичної індустрії;
  • формування основних напрямів розвитку вітчизняного туризму;
  • підвищення якості туристичного обслуговування та забезпечення безпеки туристичних послуг;
  • вивчення туристичного ринку, збирання, аналіз і систематизація статистичних даних, прогнозування розвитку туризму;
  • забезпечення взаємовигідного співробітництва між підприємцями цієї сфери і практичне сприяння їм у рішенні проблем розвитку туристичної індустрії й економічного зростання країни.

 

Голова: ШАПОВАЛОВА Алла Валеріївна
тел.: +38 050 334 61 71

Новини