(044) 584-28-24  
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Науково-практична експертиза

Науково-практична експертиза

ТПП України організовує та забезпечує проведення науково-практичних експертиз щодо обґрунтування застосування процедури публічної закупівлі або істотної зміни обставин, яку сторони не могли передбачити при укладенні договорів (контрактів) (стаття 652 Цивільного кодексу України), або обґрунтування обставин, за які жодна із сторін договору (контракту) не відповідає (статті 607, 762 Цивільного кодексу України та інші), або неможливості виконанняобов’язку резидента України із завершення імпортної операції чи із забезпечення зарахування своєї виручки в іноземній валюті на свій валютний рахунок в уповноважених банках у встановлений термін за зовнішньоекономічним договором (контрактом) (Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»та інші нормативно-правові акти) в межах повноважень, передбачених абзацом третім частини першої статті 11 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» і її Статутом.

Проведення науково-практичних експертиз здійснюється експертом (експертами) Дирекції незалежних фахових експертиз Торгово-промислової палати України, що має (мають) науковий ступінь за науковою спеціальністю в галузі юридичних наук для застосування ним (ними) спеціальних знань і вирішення поставленого Замовником перед ТПП України завдання.

Науково-практична експертиза проводиться згідно із договором про надання послуг, укладеним між Замовником та ТПП України на підставі замовлення, складеного у довільній формі або за зразком Замовлення 2 або  Замовлення 3

Предметом дослідження науково-практичних експертиз були питання:

1)щодо застосування ПАТ переговорної процедури закупівлі на 2018 рік послуг мобільного зв'язку (код ДК 021:2015 - 64210000-1 - "Послуги телефонного зв'язку та передачі даних, (послуги мобільного телефонного зв'язку)" у ТОВ згідно з пунктом 5 частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі" (у співпраці вчених у галузі юридичних наук (цивільне право));

2) щодо застосування Установою (замовник) переговорної процедури закупівлі автотранспортних послуг на 2019 рік (код ДК 021:2015-6010000-9 – послуги з автомобільних перевезень) у АТП (учасник) згідно з пунктом 2 частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі" (у співпраці вчених у галузі юридичних наук (цивільне право));

3) щодо унеможливлення виконання обов’язку резидента України з дотриманням термінів завершення імпортної операції за зовнішньоекономічним договором, спричиненого впливом дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (у співпраці вчених у галузі юридичних наук (цивільне право));

4) щодо унеможливлення виконання обов'язку резидента України із забезпечення зарахування своєї виручки в іноземній валюті на свій валютний рахунок в уповноважених банках не пізніше 180 календарних днів за Контрактом, спричиненого впливом дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (у співпраці у галузі вчених юридичних наук (цивільне право));

5) щодо унеможливлення виконання зобов'язань за Державним контрактом, спричиненого впливом дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (у співпраці вчених у галузі юридичних наук (цивільне право));

6) щодо унеможливлення виконання зобов'язань за Договором комісії., внаслідок впливу дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (у співпраці вчених у галузі юридичних наук (цивільне право));

7) щодо унеможливлення виконання зобов'язань за Договором про постачання для державних потреб нафти і дистилятів (авіаційний гас) (за кошти Державного бюджету України), спричиненого істотною зміною обставин, яку сторони не могли передбачити (у співпраці вчених у галузі юридичних наук (цивільне право));

8) щодо унеможливлення виконання зобов'язань за Договором про закупівлю, спричиненого істотною зміною обставин, яку сторони не могли передбачити (у співпраці вчених у галузі юридичних наук (цивільне право));

9) щодо унеможливлення виконання зобов'язань за Договором продажу-купівлі біомаси спричиненого впливом дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (у співпраці вчених у галузі юридичних наук (цивільне право, господарське право));

10) щодо унеможливлення виконання зобов'язань за Договором про закупівлю форменого одягу (костюм (сорочка, брюки), спричиненого істотною зміною обставин, яку сторони не могли передбачити (у співпраці вчених у галузі юридичних наук (цивільне право));

11) щодо унеможливлення виконання зобов'язань за кредитними договорами, що забезпеченні Договором іпотеки та договорами поруки, спричиненого істотною зміною обставин, яку сторони не могли передбачити (у співпраці вчених у галузі юридичних наук (цивільне право));

12) щодо унеможливлення здійснення права власності на об'єкти нерухомого майна, у тому числі визначення їх економічної цінності та вартості, спричиненого дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (у співпраці вчених у галузі юридичних наук (цивільне право);

 

 

Медіа Партнери