м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Комітет підприємців малого та середнього бізнесу

 

Мета комітету – формування, в режимі постійного діалогу, бізнесом спільно з владою, експертним середовищем і громадянським суспільством державної політики, яка базується на кращому світовому досвіді та враховує українські реалії, спрямованої на ліквідацію недоліків і створення конкурентних переваг для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.

Напрямки діяльності комітету:

  •  сприяння послідовному становленню, розвитку та співробітництву малих, середніх і приватизованих підприємств, розширенню сфери їх діяльності з поступовим перетворенням у розгалужену систему, органічно пов'язану з великими підприємствами для 
     більш повного забезпечення суспільних потреб у послугах, товарах народного споживання та іншій продукції, усуненню монополізму в їх виробництві;
  •  сприяння створенню організаційно-технічних передумов для розвитку підприємницької діяльності;
  •  сприяння реалізації Національної та регіональних програм розвитку підприємництва;
  •  сприяння формуванню правової бази державної підтримки малих, середніх і приватизованих підприємств;
  •  удосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності;
  •  підвищення рівня кваліфікації професійних знань підприємців;
  •  перепідготовка кадрів для сфери малого підприємництва.

 

Голова: БИКОВЕЦЬ Вячеслав Михайлович
тел.: +38 044 486 38 82, +38 067 483 58 43

Новини