(044) 584-28-24  
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Комітет підприємців малого та середнього бізнесу

 

Мета Комітету – формування  у режимі постійного діалогу  бізнесом спільно з владою, експертним середовищем та громадянським суспільством державної політики, яка базується на кращому світовому досвіді та враховує українські реалії, спрямованої на ліквідацію недоліків та створення конкурентних переваг для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.

Напрями діяльності Комітету:

  •  сприяння послідовному становленню, розвитку і співробітництву малих, середніх і приватизованих підприємств, розширенню сфери  їх діяльності з поступовим перетворенням в розгалужену систему, органічно пов'язану з великими підприємствами для більш  повного забезпечення суспільних потреб у послугах, товарах народного споживання та іншій продукції, усуненню монополізму в їх  виробництві;
  •  сприяння створенню організаційно-технічних передумов для розвитку підприємницької діяльності;
  •  сприяння реалізації Національної та регіональних програм розвитку підприємництва;
  •  сприяння формуванню правової бази державної підтримки малих, середніх і приватизованих підприємств.
  •  удосконалення нормативно- правової бази у сфері підприємницької діяльності.
  •  підвищення рівня кваліфікації професійних знань підприємців;
  •  перепідготовка кадрів для сфери малого підприємництва.

 

Голова: БИКОВЕЦЬ Вячеслав Михайлович
тел.: +380 44 486-38-82, +380 67 483-58-43

Новини