м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Комітет підприємців у сфері енергоефективності

 

Мета діяльності комітету - сприяння підвищенню енергоефективності, створенню умов для розвитку галузей «зеленої економіки» та залученню інвестицій в проекти сталого розвитку в Україні. Відповідно до цієї мети, комітет є платформою для здійснення взаємодії бізнесу з органами державної та місцевої влади, для вдосконалення законодавчої бази та покращення регулювання у цій сфері. Члени Комітету аналізують основні проблеми формування та впровадження державної політики енергозбереження в Україні, визначають перешкоди реалізації енергозберігаючих заходів. Членами комітету є фахівці, представники українських компаній, які впроваджують проекти, юридичні компанії, національні інститути, неурядові громадські організації та окремі експерти. Комітет проводить плідне співробітництво з профільними органами державної влади.

Напрямки діяльності комітету:

  • розгляд ключових поточних і стратегічних проблем України у сфері енергетики та енергоефективності й енергозбереження;
  • розгляд світових енергетичних проблем, трендів розвитку світової енергетики та стану енергетичного законодавства ЄС, як ефективного інструменту для вирішення задач енергетичної сфери;
  • технічна та технологічна політика у сфері енергетики України. Система ефективного управління та енергоменеджменту, тарифна політика. Інвестиційний клімат, комерційна привабливість, охорона довкілля, сталий розвиток суспільства в енергетичній сфері.

Функції комітету:

  • інформувати бізнес, підприємництво, широкі кола науковців, інженерно-технічних працівників, експертів і громадкість про поточний стан, основні тенденції та перспективи розвитку сфери енергетики, енергозбереження та енергоефективності в Україні та у світі;
  • сприяти членам ТПП України та іншим представникам підприємництва та бізнесу України в розробці та реалізації енергетичних інвестиційних проектів з енергозбереження, енергоефективності та розвитку відновлюваних та альтернативних джерел енергії;
  • професійно сприяти на своєму рівні розвитку енергетики, енергозбереження та енергоефективності в Україні з врахуванням світових трендів енергоефективності, використання відновлюваних джерел енергії, декарбонізації світової енергетики, використання передових інформаційних технологій та тенденцій сталого розвитку;
  • враховуючи можливості ТПП України допомагати на своєму рівні органам адміністративної, законодавчої та виконавчої влади; енергетичній фаховій спільноті; представникам організацій та об’єднань енергетичного профілю, закладам науки та вищої школи в розробці, становленні і розвитку енергетичної політики енергозбереження та енергоефективності в Україні та підготовці кваліфікованих кадрів у даній сфері економіки країни;
  • сприяти підвищенню енергетичної культури бізнесу, підприємництва та населення України.

 

Голова: БАСОК Борис Іванович
тел.: +38 044 456 92 72

Новини