(044) 584-28-24  
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Комітет підприємців у сфері енергоефективності

 

Метою діяльності Комітету є сприяння підвищенню енергоефективності,  створенню умов для розвитку галузей «зеленої економіки» та залученню  інвестицій в проекти сталого розвитку в Україні. Відповідно до цієї мети, Комітет є платформою для здійснення взаємодії бізнесу з органами державної та місцевої влади для вдосконалення законодавчої бази та покращення регулювання у цій сфері. Члени Комітету аналізують основні проблеми формування та впровадження державної політики енергозбереження в Україні, визначають перешкоди реалізації енергозберігаючих заходів. Членами Комітету є фахівці, що представляють українські компанії, які впроваджують проекти, юридичні  компанії, національні інститути, неурядові громадські організації та окремі експерти.Комітет проводить плідне співробітництво з профільними органами державної влади.

Напрямки діяльності комітету:

  • Розгляд ключових поточних та стратегічних проблем України в сфері енергетики та енергоефективності і енергозбереження.
  • Розгляд світових енергетичних проблем, трендів розвитку світової енергетики та стану енергетичного законодавства ЄС як ефективного інструменту для вирішення задач енергетичної сфери.
  • Технічна та технологічна політика в сфері енергетики України. Система ефективного управління та енергоменеджменту, тарифна політика. Інвестиційний клімат, комерційна привабливість, охорона довкілля, сталий розвиток суспільства в енергетичній сфері.

Функції комітету:

  • Інформувати бізнес, підприємництво, широкі кола науковців, інженерно-технічних працівників, експертів та громадкість про поточний стан, основні тенденції та перспективи розвитку сфери енергетики, енергозбереження та енергоефективності в Україні та в світі.
  • Сприяти членам ТПП України та іншим представникам підприємництва та бізнесу України в розробці та реалізації енергетичних інвестиційних проектів з енергозбереження, енергоефективності та розвитку відновлюваних та альтернативних джерел енергії.
  • Професійно сприяти на своєму рівні розвитку енергетики, енергозбереження та енергоефективності в Україні з врахуванням світових трендів енергоефективності, використання відновлюваних джерел енергії, декарбонізації світової енергетики, використання передових інформаційних технологій та тенденцій сталого розвитку.
  • Враховуючи можливості ТПП України допомагати на своєму рівні органам адміністративної, законодавчої та виконавчої влади; енергетичній фаховій спільноті; представникам організацій і об’єднань енергетичного профілю, закладам науки та вищої школи в розробці, становленні і розвитку енергетичної політики енергозбереження та енергоефективності в Україні та підготовці кваліфікованих кадрів в даній сфері економіки країни.
  • Сприяти підвищенню енергетичної культури бізнесу, підприємництва та населення України.

 

Голова: БАСОК Борис Іванович
тел.: +380 44 456-92-72

Новини